Om deling af en ekstern computer

Ekstern computerdeling er nyttig til at vise deltagere en applikation eller fil, som kun er tilgængelig på en ekstern computer.

Deltagere kan se den eksterne computer, inkl. alle præsentationsværtens musebevægelser, i et delingsvindue på deres skærme.

Som præsentationsvært kan du dele en ekstern computer under en undervisningssession, hvis:

 • Du har installeret Access Anywhere-agenten på den eksterne computer

 • Du loggede ind på dit Cisco Webex Training-websted, før du deltager i undervisningssession, hvis du ikke er den oprindelige undervisningssessionsvært

Start deling af ekstern computer

Som vært eller præsentationsvært, hvis du allerede har opsat en computer til Access Anywhere, kan du dele computeren under en undervisningssession.


 • Hvis du ikke er den oprindelige undervisningssessionsvært, skal du logge ind på dit Webex Training-websted, før du deltager i en undervisningssession, hvor du vil dele en ekstern computer. Hvis du allerede er i en undervisningssession, men ikke loggede ind på dit websted, skal du forlade undervisningssessionen, logge ind på dit websted og så tilslutte dig undervisningssessionen igen.

 • Hvis en adgangskodebeskyttet pauseskærm kører på den eksterne computer, lukker undervisningssessionstjenesten den automatisk, når du opgiver din adgangskode.

 • Hvis du opsætter den eksterne computer, så du har adgang til flere applikationer, kan du dele yderligere applikationer samtidigt.

1

Vælg Del > Ekstern computer.

Dialogboksen Access Anywhere vises.

2

Under Eksterne computere vælger du computeren, du ønsker at dele.

3

Under Applikationer vælger du en applikation, som du ønsker at dele.

Hvis du opsætter den eksterne computer, så har du adgang til hele dens desktop, vises valgmuligheden Desktop under applikationer.

4

Vælg Tilslut. Afhængigt af den bekræftelsesmetode, du vælger. når du opsætter computeren for Access Anywhere, udfører du én af disse opgaver:

 • Hvis du vælger bekræftelse med adgangskode, skal du indtaste adgangskoden, du skrev, da du opsatte den eksterne computer.
 • Hvis du vælger bekræftelse via telefon, modtager du et telefonopkald på det nummer, du opgav, da du opsatte den eksterne computer.
5

Gennemfør din bekræftelse.

 • Hvis du vælger bekræftelse med adgangskode, skal du skrive din adgangskode i feltet, og derefter vælge OK.

 • Hvis du vælger bekræftelse via telefon, skal du følge de talte vejledninger.

Del yderligere applikationer på en delt ekstern computer

Som en vært eller præsentationsvært, når du deler en ekstern computer, hvorpå du har angivet, at du kun har adgang til specifikke applikationer frem for hele desktoppen, kan du dele yderligere applikationer på den eksterne computer. Deltagere i undervisningssessionen kan se alle delte applikationer samtidigt.

1

På panelet Sessionskontroller skal du vælge knappen pil ned (det er den sidste knap på panelet Sessionskontroller). Vælg så Del ekstern applikation.

2

I boksen Vælg applikation skal du vælge den applikation, du vil dele.

Efter du har valgt en anden applikation til deling, forbliver alle tidligere valgte applikationer åbne.

3

Vælg OK.

Stop deling af ekstern computer

Som vært eller præsentationsvært kan du stoppe med at dele en ekstern computer under en undervisningssession til enhver tid. Når du stopper med at dele en ekstern computer, afbryder Access Anywhere-serveren din lokale computer fra den eksterne computer. Den eksterne computer forbliver logget ind på Access Anywhere-serveren, så du har adgang til den igen når som helst.

1

For at sikre databeskyttelse og sikkerheden af din eksterne computer skal du gøre et af følgende:

 • Luk alle applikationer, som du startede under delesessionen.

 • Specificer en adgangskode til pauseskærmen, og indstil pauseskærmen til at aktivere efter kort tids inaktivitet - for eksempel 1 minut.

 • Sluk computeren, hvis du ikke har planer om at benytte den igen via ekstern adgang.

2

I panelet Sessionskontroller skal du vælge Stop deling.

Deling stopper, og du vender tilbage til undervisningssessionsadministrator.

Administrer en delt, ekstern computer

Som vært eller præsentationsvært kan du, under deling af en ekstern computer under en begivenhed, administrere den eksterne computer ved at indstille valgmuligheder og sende kommandoer.

Alle ændringer, som du foretager til valgmulighederne, påvirker kun den eksterne computer under den aktuelle delingssession. Ændringerne påvirker ikke de standardindstillinger, du indstillede for den eksterne computer i præferencerne for Access Anywhere-agenten.

For

Gør dette

Reducer skærmopløsningen på en ekstern computer

I panelet Sessionskontroller vælges knappen pil ned, og derefter vælges Reducer skærmopløsning til at passe til denne computer.

Aktiver eller deaktiver en ekstern computers tastatur eller mus

I panelet Sessionskontroller vælges knappen pil ned, og derefter vælges Deaktiver tastatur og mus.

Juster visningsstørrelsen på en delt, ekstern computer

I panelet Sessionskontroller vælges pil ned, og derefter vælges Vis.

Vælg en visningsvalgmulighed fra menuen.

Skjul eller vis indholdet på en ekstern computers skærm

I panelet Sessionskontroller vælges knappen pil ned, og derefter vælges Gør skærmen blank.

Send en Ctrl+Alt+Del kommando for at logge ind eller ud eller låse eller låse op for den eksterne computer

I panelet Sessionskontroller vælges knappen pil ned, og derefter vælges Send Ctrl+Alt+Del.

Vælg en anden applikation, der skal deles på en ekstern computer

I panelet Sessionskontroller vælges knappen pil ned, og derefter vælges Del ekstern applikation.

Vælg den applikation, du vil dele, fra listen over tilgængelige applikationer.