O sdílení vzdáleného počítače v cisco webex školení

Prezentující používá vzdálené sdílení počítače k zobrazení vzdáleného počítače všem účastníkům školení. V závislosti na tom, jak je vzdálený počítač nastaven, může prezentující zobrazit celou plochu nebo konkrétní aplikace.

Sdílení vzdáleného počítače

Vzdálené sdílení počítače je užitečné k zobrazení aplikace nebo souboru, který je k dispozici pouze ve vzdáleném počítači, účastníkům.

Účastníci mohou zobrazit vzdálený počítač, včetně všech pohybů myši prezentujícího, v okně sdílení na svých obrazovkách.

Jako prezentující můžete během školení sdílet vzdálený počítač, pokud:

 • Do vzdáleného počítače jste nainstalovali agenta Access Anywhere

 • Před připojením k školení jste se přihlásili na web Cisco Webex Training, pokud nejste původním hostitelem školení

Spuštění vzdáleného sdílení počítačů

Pokud jste jako hostitel nebo prezentující již nastavili počítač pro aplikaci Access Anywhere, můžete jej sdílet během školení.

  
 • Pokud nejste původním hostitelem školení, musíte se před připojením k tréninku, ve kterém chcete sdílet vzdálený počítač, přihlásit na web Webex Training. Pokud jste již v tréninku, ale nepřihlásili jste se ke svému webu, musíte opustit trénink, přihlásit se na svůj web a poté se znovu připojit k tréninku.

 • Pokud je ve vzdáleném počítači spuštěn spořič obrazovky chráněný heslem, služba školení ho automaticky zavře, jakmile zadáte přístupový kód nebo heslo.

 • Pokud nastavíte vzdálený počítač tak, abyste měli přístup k více aplikacím, můžete sdílet více aplikací současně.

  1Vyberte Sdílet > vzdáleném počítači.

  Zobrazí se dialogové okno Přístup kdekoli.

  2V části Vzdálené počítačevyberte počítač, který chcete sdílet.
  3V části Aplikacevyberte aplikaci, kterou chcete sdílet.

  Pokud nastavíte vzdálený počítač tak, abyste měli přístup k celé ploše, zobrazí se v části Aplikace možnost Plocha.

  4Vyberte Připojit. V závislosti na metodě ověřování jste při nastavení počítače pro aplikaci Access Anywhere zvolili jednu z těchto úloh:
  • Pokud jste zvolili ověřování přístupovým kódem, zadejte přístupový kód, který jste zadali při nastavení vzdáleného počítače.
  • Pokud jste zvolili telefonické ověřování, obdržíte telefonní hovor na číslo, které jste zadali při nastavení vzdáleného počítače.
  5Dokončete ověřování.
  • Pokud jste zvolili ověřování přístupového kódu, zadejte do pole přístupový kód a pak vyberte OK.

  • Pokud jste zvolili telefonické ověřování, postupujte podle pokynů hlasu.

  Sdílení dalších aplikací ve sdíleném vzdáleném počítači

  Jako hostitel nebo prezentující můžete při sdílení vzdáleného počítače, na kterém jste zadali, že máte přístup pouze k určitým aplikacím, nikoli k celé ploše, sdílet další aplikace ve vzdáleném počítači. Účastníci školení mohou zobrazit všechny sdílené aplikace současně.

   1Na panelu Ovládací panely relace vyberte tlačítko šipky dolů (jedná se o poslední tlačítko na ovládacím panelu relace). Pak zvolte Sdílet vzdálenou aplikaci.
   2V poli Vybrat aplikaci vyberte aplikaci, kterou chcete sdílet.

   Po výběru jiné aplikace ke sdílení zůstanou všechny dříve vybrané aplikace otevřené.

   3Vyberte tlačítko OK.

   Ukončit vzdálené sdílení počítače

   Jako hostitel nebo prezentující můžete kdykoli ukončit sdílení vzdáleného počítače během školení. Jakmile přestanete sdílet vzdálený počítač, server Access Anywhere odpojí místní počítač od vzdáleného počítače. Vzdálený počítač zůstane přihlášen k serveru Access Anywhere, takže k němu můžete kdykoli znovu přistupovat.

    1Chcete-li zajistit své soukromí a zabezpečení vzdáleného počítače, udělejte jednu z těchto věcí:
    • Zavřete všechny aplikace, které jste spustili během relace sdílení.

    • Zadejte heslo spořiče obrazovky a nastavte spořič obrazovky tak, aby se zobrazoval po krátké době nečinnosti – například po 1 minutě.

    • Vypněte počítač, pokud k němu neplánujete vzdálený přístup.

    2Na panelu Ovládací panely relace vyberte Zastavit sdílení.

    Sdílení se zastaví a vrátíte se do Správce školení.

    Správa sdíleného vzdáleného počítače

    Jako hostitel nebo prezentující můžete při sdílení vzdáleného počítače během školení spravovat vzdálený počítač nastavením možností a odesíláním příkazů.

    Všechny změny, které provedete v možnostech, ovlivní vzdálený počítač pouze během aktuální relace sdílení. Změny nemají vliv na výchozí možnosti, které jste nastavili pro vzdálený počítač v předvolbách Access Anywhere Agent.

    Do

    Udělejte to

    Snížení rozlišení obrazovky na vzdáleném počítači

    Na panelu Ovládací panely relace vyberte tlačítko šipky dolů a pak zvolte Omezit rozlišení obrazovky tak, aby odpovídalo tomuto počítači.

    Zakázání nebo povolení klávesnice a myši vzdáleného počítače

    Na panelu Ovládací panely relace vyberte šipku dolů a pak zvolte Zakázat klávesnici a myš.

    Úprava velikosti zobrazení sdíleného vzdáleného počítače

    Na panelu Ovládací panely relace vyberte šipku dolů a zvolte Zobrazení.

    Z nabídky vyberte možnost zobrazení.

    Skrytí nebo zobrazení obsahu na obrazovce vzdáleného počítače

    Na panelu Ovládací panely relace vyberte šipku dolů a zvolte Vytvořit prázdnou obrazovku.

    Odeslání příkazu Ctrl+Alt+Del pro přihlášení nebo odhlášení nebo uzamčení nebo odemknutí vzdáleného počítače

    Na panelu Ovládací panely relace vyberte šipku dolů a pak zvolte Odeslat Ctrl+Alt+Del.

    Výběr jiné aplikace, která se má sdílet ve vzdáleném počítači

    Na panelu Ovládací prvky tréninku vyberte šipku dolů a zvolte Sdílet vzdálenou aplikaci.

    Vyberte aplikaci, kterou chcete sdílet, ze seznamu dostupných aplikací.

    Byl tento článek užitečný?