Over het delen van een externe computer

Deze functie is handig om de deelnemers een toepassing of een bestand te laten zien dat alleen beschikbaar is op een externe computer.

De deelnemers zien de externe computer, inclusief alle muisbewegingen van de presentator, in een speciaal venster op hun scherm.

Als presentator kunt u tijdens een trainingssessie een externe computer delen als:

 • De Access Anywhere-agent is op de externe computer geïnstalleerd

 • U bent aangemeld bij uw Cisco Webex Training website voordat u deelneemt aan de trainingssessie, als u niet de oorspronkelijke host van de trainingssessie bent

Het delen van een externe computer starten

Als u als host of presentator al een computer hebt ingesteld voor Access Anywhere, kunt u de computer tijdens een trainingssessie delen.


 • Als u niet de oorspronkelijke host van de trainingssessie bent, moet u zich aanmelden bij uw Webex training-website voordat u deelneemt aan een trainingssessie waarin u een externe computer wilt delen. Als u al aan een trainingssessie deelneemt, maar nog niet bij uw site bent aangemeld, moet u de trainingssessie verlaten, u aanmelden bij uw site en weer deelnemen aan de trainingssessie.

 • Als een schermbeveiliging met wachtwoordbeveiliging actief is op de externe computer, wordt deze automatisch beëindigd zodra u uw toegangscode opgeeft.

 • Als u de externe computer zo instelt dat u toegang hebt tot meerdere toepassingen, kunt u meerdere toepassingen tegelijk delen.

1

Selecteer Delen > Externe computer.

Het dialoogvenster van Access Anywhere wordt weergegeven.

2

Selecteer onder Externe computers de computer die u wilt delen.

3

Selecteer onder Toepassingen de toepassing die u wilt delen.

Als u de externe computer zo hebt ingesteld dat u toegang hebt tot het gehele bureaublad, verschijnt de optie Bureaublad onder Toepassingen.

4

Selecteer Verbinding maken. Afhankelijk van de verificatiemethode die u hebt gekozen bij het instellen van de computer voor Access Anywhere, voert u een van de volgende taken uit:

 • Als u hebt gekozen voor toegangscodeverificatie, voert u de toegangscode in die u hebt opgegeven bij het instellen van de externe computer.
 • Als u hebt gekozen voor telefoonverificatie, ontvangt u een oproep op het nummer dat u hebt ingevoerd bij het instellen van de externe computer.
5

Voltooi uw verificatie.

 • Als u hebt gekozen voor toegangscodeverificatie, typt u uw toegangscode in het vak en kiest u OK.

 • Als u hebt gekozen voor telefoonverificatie, volgt u de gesproken instructies.

Aanvullende toepassingen delen op een gedeelde externe computer

Als u een externe computer deelt waarop u geen toegang tot het gehele bureaublad maar uitsluitend tot bepaalde toepassingen hebt ingesteld, kunt u aanvullende toepassingen delen op de externe computer. Deelnemers aan de trainingssessie kunnen alle gedeelde toepassingen gelijktijdig zien.

1

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen sessie de pijl omlaag (de laatste knop op het deelvenster Bedieningselementen sessie). Kies vervolgens Externe toepassing delen.

2

Selecteer in het vak Toepassing selecteren de toepassing die u wilt delen.

Alle eerder geselecteerde toepassingen blijven geopend nadat u een volgende toepassing selecteert om te delen.

3

Selecteer OK.

Een externe computer delen stoppen

Als host of presentator kunt u tijdens een trainingssessie op ieder moment stoppen met het delen van een externe computer. Zodra u stopt met het delen van de externe computer, verbreekt de Access Anywhere-server de verbinding tussen uw lokale computer en de externe computer. De externe computer blijft verbonden met de Access Anywhere-server, zodat u er op elk gewenst moment opnieuw mee kunt verbinden.

1

Voer een van de volgende handelingen uit om uw privacy en de beveiliging van uw externe computer te waarborgen:

 • Sluit alle toepassingen die u hebt geopend tijdens de deelsessie.

 • Geef een wachtwoord voor de schermbeveiliging op en stel de schermbeveiliging zo in, dat deze na korte tijd wordt geactiveerd, bijvoorbeeld na 1 minuut.

 • Sluit de computer af als u niet van plan bent om deze weer extern te gebruiken.

2

Selecteer Delen stoppen in het deelvenster Bedieningselementen sessie.

Het delen wordt gestopt en u keert terug naar Trainingsbeheer.

Een gedeelde externe computer beheren

Als u een externe computer deelt tijdens een gebeurtenis, kunt u de externe computer beheren door instellingen te wijzigen en opdrachten te verzenden.

Instellingen die u wijzigt, zijn alleen tijdens de huidige deelsessie van kracht op de externe computer. De wijzigingen hebben geen invloed op de standaardopties die u in de Access Anywhere Agent instelt voor de externe computer.

Doel

Actie

De schermresolutie op een externe computer verlagen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen sessie de pijl omlaag en kies vervolgens Schermresolutie verlagen en aanpassen aan deze computer.

Het toetsenbord en de muis van een externe computer uit- of inschakelen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen sessie de pijl omlaag en kies vervolgens Toetsenbord en muis uitschakelen.

De grootte van de weergave van een gedeelde externe computer aanpassen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen sessie de pijl omlaag en kies vervolgens Weergave.

Kies de weergaveoptie in het menu.

De inhoud op het scherm van een externe computer verbergen of weergeven

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen sessie de pijl omlaag en kies vervolgens Scherm leegmaken.

De opdracht Ctrl+Alt+Del verzenden om u aan of af te melden op de externe computer of om deze te vergrendelen of ontgrendelen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen sessie de pijl omlaag en kies vervolgens Ctrl+Alt+Del verzenden.

Een andere toepassing kiezen voor het delen van een externe computer

Selecteer in deelvenster Bedieningselementen sessie de pijl omlaag en kies vervolgens Externe toepassing delen.

Selecteer de toepassing die u wilt delen in de lijst met beschikbare toepassingen.