Informacje o udostępnianiu komputera zdalnego w szkoleniu Cisco Webex

Prezenter używa zdalnego udostępniania komputera, aby pokazać komputer zdalny wszystkim uczestnikom sesji treningowej. W zależności od konfiguracji komputera zdalnego prezenter może wyświetlić cały pulpit lub określone aplikacje.

Informacje o udostępnianiu komputera zdalnego

Zdalne udostępnianie komputera jest przydatne, aby pokazać uczestnikom aplikację lub plik, który jest dostępny tylko na komputerze zdalnym.

Uczestnicy mogą wyświetlać zdalny komputer, w tym wszystkie ruchy myszy prezentera, w oknie udostępniania na swoich ekranach.

Jako prezenter możesz udostępnić komputer zdalny podczas sesji treningowej, jeśli:

 • Agent Access Anywhere został zainstalowany na komputerze zdalnym

 • Zalogowałeś się do swojej witryny Cisco Webex Training przed dołączeniem do sesji szkoleniowej, jeśli nie jesteś oryginalnym gospodarzem sesji szkoleniowej

Uruchamianie zdalnego udostępniania komputera

Jako gospodarz lub prezenter, jeśli masz już skonfigurowany komputer dla programu Access Anywhere, możesz udostępnić komputer podczas sesji treningowej.

  
 • Jeśli nie jesteś oryginalnym gospodarzem sesji treningowej, musisz zalogować się do swojej witryny Webex Training przed dołączeniem do sesji szkoleniowej, w której chcesz udostępnić zdalny komputer. Jeśli jesteś już w sesji treningowej, ale nie zalogowałeś się do swojej witryny, musisz opuścić sesję szkoleniową, zalogować się do swojej witryny, a następnie ponownie dołączyć do sesji szkoleniowej.

 • Jeśli na komputerze zdalnym działa wygaszacz ekranu chroniony hasłem, usługa sesji treningowej zostanie automatycznie zamknięta po podasz kod dostępu lub hasło.

 • Jeśli komputer zdalny zostanie skonfigurowany w taki sposób, aby mieć dostęp do wielu aplikacji, można udostępniać więcej aplikacji jednocześnie.

  1Wybierz opcję Udostępnij > komputer zdalny.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostęp z dowolnego miejsca.

  2W obszarze Komputeryzdalne wybierz komputer, który chcesz udostępnić.
  3W obszarze Aplikacjewybierz aplikację, którą chcesz udostępnić.

  Jeśli komputer zdalny zostanie skonfigurowany w taki sposób, aby mieć dostęp do całego pulpitu, opcja Pulpit pojawi się w obszarze Aplikacje.

  4Wybierz pozycję Połącz. W zależności od metody uwierzytelniania wybranej podczas konfigurowania komputera do obsługi programu Access Anywhere należy wykonać jedno z następujących zadań:
  • Jeśli wybrano uwierzytelnianie kodem dostępu, wprowadź kod dostępu wpisany podczas konfigurowania komputera zdalnego.
  • W przypadku wybrania uwierzytelniania telefonicznego połączenie telefoniczne zostanie odebrane na numer podany podczas konfigurowania komputera zdalnego.
  5Zakończ uwierzytelnianie.
  • Jeśli wybrano uwierzytelnianie kodem dostępu, wpisz kod dostępu w polu, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Jeśli wybrano uwierzytelnianie telefoniczne, postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi.

  Udostępnianie dodatkowych aplikacji na współużytkowanej komputerze zdalnym

  Jako host lub prezenter, udostępniając komputer zdalny, na którym określono, że można uzyskać dostęp tylko do określonych aplikacji, a nie do całego pulpitu, można udostępniać dodatkowe aplikacje na komputerze zdalnym. Uczestnicy sesji szkoleniowej mogą wyświetlać wszystkie udostępnione aplikacje jednocześnie.

   1W Panelu sterowania sesją wybierz przycisk strzałki w dół (jest to ostatni przycisk w Panelu sterowania sesją). Następnie wybierz Udostępnij zdalną aplikację.
   2W polu Wybierz aplikację wybierz aplikację, która chcesz udostępnić.

   Po wybraniu innej aplikacji do udostępnienia wszystkie wcześniej wybrane aplikacje pozostaną otwarte.

   3Wybierz opcję OK.

   Zakończ udostępnianie zdalnego komputera

   Jako gospodarz lub prezenter możesz w dowolnym momencie zatrzymać udostępnianie komputera zdalnego podczas sesji treningowej. Po zatrzymaniu udostępniania komputera zdalnego serwer Access Anywhere Server odłącza komputer lokalny od komputera zdalnego. Komputer zdalny pozostaje zalogowany do serwera Access Anywhere Server, dzięki czemu można uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie.

    1Aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo komputera zdalnego, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Zamknij wszystkie aplikacje uruchomione podczas sesji udostępniania.

    • Określ hasło wygaszacza ekranu i ustaw wygaszacz ekranu tak, aby pojawiał się po krótkim okresie bezczynności - na przykład 1 minuta.

    • Wyłącz komputer, jeśli nie planujesz ponownie zdalnie uzyskiwać do niego dostępu.

    2W panelu Sterowania sesją wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

    Udostępnianie zatrzymuje się i wracasz do Menedżera sesji szkoleniowych.

    Zarządzanie udostępnionym komputerem zdalnym

    Jako host lub prezenter, udostępniając komputer zdalny podczas sesji treningowej, możesz zarządzać komputerem zdalnym, ustawiając opcje i wysyłając polecenia.

    Wszelkie zmiany wprowadzone w opcjach mają wpływ na komputer zdalny tylko podczas bieżącej sesji udostępniania. Zmiany nie mają wpływu na domyślne opcje ustawione dla komputera zdalnego w preferencjach agenta Access Anywhere.

    Do

    Zrób to

    Zmniejszanie rozdzielczości ekranu na komputerze zdalnym

    W panelu Sterowania sesją wybierz przycisk strzałki w dół, a następnie wybierz polecenie Zmniejsz rozdzielczość ekranu, aby dopasować rozdzielczość ekranu do tegokomputera.

    Wyłączanie lub włączanie klawiatury i myszy komputera zdalnego

    W Panelu sterowania sesją wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz wyłącz klawiaturę i mysz.

    Dostosowywanie rozmiaru widoku udostępnionego komputera zdalnego

    W panelu Sterowania sesją wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz widok.

    Wybierz opcję wyświetlania z menu.

    Ukrywanie lub wyświetlanie zawartości na ekranie komputera zdalnego

    W panelu Sterowanie sesją wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz pozycję Wyczyść ekran.

    Wysyłanie polecenia Ctrl+Alt+Del w celu zalogowania się lub wylogowania albo zablokowania lub odblokowania komputera zdalnego

    W panelu Sterowania sesją zaznacz strzałkę w dół, a następnie wybierz polecenie Wyślij kombinację Ctrl+Alt+Del.

    Wybieranie innej aplikacji do udostępnienia na komputerze zdalnym

    W panelu Sterowanie sesją treningową wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz udostępnij aplikację zdalną.

    Wybierz aplikację, która chcesz udostępnić, z listy dostępnych aplikacji.

    Czy ten artykuł był pomocny?