Showing stage manager features during a meeting.

Като домакин или кодомак на уебинара, можете да персонализирате три аспекта на вашия уебинар с мениджъра на сцената. Задайте изображение за фона на сцената, което ще се показва зад всичко на сцената ви; изберете емблема и мястото ѝ на сцената; изберете вида и поведението на показваните имена на присъстващите. Персонализирайте своя уебинар, когато го планирате или в който и да е момент по време на провеждането му.


 

Сценичният мениджър има следните ограничения:

  • Персонализираният етап не се показва за хора, които се присъединяват с помощта на видеоустройство.
  • Уебинарите в изглед на уебкаст не поддържат мениджъра на сцени.
  • Ако панелист се обади на уебинара, показвано име и субтитрите, дадени му от домакина, не се показват.

Персонализирайте сцената си по време на планирането

Запазете своите опции си за персонализиране за бъдещи уебинари, като запишете уебинара като шаблон. Опциите за персонализиране, които сте задали, се показват на присъстващите, когато синхронизирате сцената си с всички по време на уебинара.

Преди да започнете

Планирайте своя уебинар.
1

От вашия сайт на Webex щракнете върху Уебинари и изберете своя уебинар.

2

В раздела Диспечер на сцената щракнете върху Редактиране.

3

В раздела Фон на сцената изберете съществуващ фон или щракнете върху + и изберете изображение от компютъра си.


 
Използвайте опциите за визуализация под изображението, за да видите как изглежда фонът ви, когато има само видео или когато има споделено съдържание.
4

В раздела Емблема щракнете върху + и изберете изображение с емблема от компютъра си.

  1. Плъзнете плъзгача, за да регулирате размера на емблемата, след което щракнете върху Прилагане.


 
По подразбиране емблемата се показва в горния ляв ъгъл. Плъзнете емблемата в друг ъгъл, за да промените мястото, където да се показва.
5

Щракнете върху Редактиране на показваното име и субтитрите и актуализирайте показваното име и субтитрите за панелистите.

6

В раздела Етикет за име изберете шаблон за етикета и изберете цвят, ако искате да го промените.

7

По подразбиране показваните имена избледняват, след като синхронизирате сцената. Ако искате да останат на екрана, изчистете отметката от Избледняване след 15 секунди, когато сцената се синхронизира за всички.

8

Щракнете върху Запиши.

Управлявайте сцената по време на уебинара

Започнете и спрете синхронизирането на сцената си и направете необходимите промени във фона, емблемата или стила на етикета за име – от панела на диспечера на сцената. Ако сте персонализирали сцената, докато сте планирали уебинара, ще видите своите персонализации, когато отворите панела на диспечера на сцената. Ако не сте персонализирали нищо по време на планирането, можете да персонализирате сцената си, преди да я синхронизирате с всички.
1

По време на уебинара щракнете върху Оформление > Диспечер на сцената.


 
Трябва да има поне двама участници, включително домакина, за да се покажат опциите за оформление.
2

За да покажете сцената на всички, щракнете върху Синхронизиране на сцената за всички и след това щракнете върху Синхронизиране.


 
Отметнете Заключване на изгледа на присъстващ така, че да показва само изгледа на сцена, за да ограничите изгледа на присъстващите само до сцената.
3

Ако искате да промените вида на сцената, сменете фона ѝ, емблемата или етикета за имената, след което щракнете върху Актуализиране.

4

За да спрете да показвате своята персонализирана сцена, щракнете върху Спиране на синхронизирането на моята сцена за всички.