Visar funktioner för scenhanteraren under ett möte.

Som webbseminariumvärd eller medvärd kan du anpassa tre aspekter av ditt webbseminarium med scenhanteraren. Ställ in den bakgrundsbild som visas bakom allt på scenen, välj en logotyp och dess plats på scenen och välj utseende och beteende för alla visningsnamn. Anpassa ditt webbseminarium när du schemalägger det eller när som helst under webbseminariet.


 

Scenisk chef har följande begränsningar:

  • Det anpassade steget visas inte för personer som deltar via en videoenhet eller i webbseminariuminspelningar.
  • Webbseminarier i webbsändningsvyn har inte stöd för scenhanteraren.
  • Om en paneldeltagare ringer in till webbseminariet visas inte visningsnamn och undertexten som värden har gett dem.

Anpassa din scen vid schemaläggning

Spara dina anpassningsalternativ för framtida webbseminarier genom att spara webbseminariet som en mall. De anpassningsalternativ som du väljer visas för deltagare när du synkroniserar din scen med alla under webbseminariet.

1

Klicka påWebbseminarier på din Webex-plats och välj sedan ditt webbseminarium.

2

I avsnittet Scenhanterare klickar du på Redigera.

3

I avsnittet Scenbakgrund väljer du en befintlig bakgrund eller klickar på + för att välja en bild från datorn.


 
Använd alternativen för förhandsgranskning under bilden för att se hur din bakgrund ser ut när det bara finns video och när det finns delat innehåll.
4

I avsnittet Logotyp klickar du på + och väljer sedan en logotypbild från datorn.

  1. Dra skjutreglaget för att justera logotypens storlek och klicka sedan påTillämpa.


 
Logotypen visas som standard i det övre vänstra hörnet. Dra logotypen till ett annat hörn för att ändra dess placering.
5

Klicka på Redigera visningsnamn och undertitel och uppdatera sedan visningsnamnet och undertiteln för diskussionsdeltagarna.

6

I avsnittet Namnetikett väljer du en etikettmall samt färg om du vill ändra den.

7

Som standard tonar visningsnamn ut när du har synkroniserat scenen. Om du vill att de ska finnas kvar på skärmen avmarkerar du Tona ut efter 15 sekunder när du synkroniserar scenen för alla.

8

Klicka på Spara.

Hantera scenen under ett webbseminarium

Starta och stoppa synkroniseringen av scenen och ändra bakgrund, logotyp eller namnetikettstil efter behov från panelen för scenhanteraren. Om du anpassade scenen när du schemalade webbseminariet visas dina anpassningsval när du öppnar panelen för scenhanteraren. Om du inte anpassade något under schemaläggningen kan du konfigurera en anpassad scen innan du synkroniserar den med alla.
1

Under webbseminariet klickar du på Layout > Scenhanterare.


 
Det måste finnas minst två diskussionsdeltagare, inklusive värden, för att layoutalternativen ska visas.
2

För att visa scenen för alla klickar du på Synkronisera scen för alla och klickar därefter på Synkronisera.


 
Markera Lås deltagarvyn endast på scenen för att begränsa deltagarvyn till endast scenen.
3

Om du vill ändra scenens utseende väljer du en annan scenbakgrund, logotyp eller namnetikett och klickar sedan påUppdatera.

4

Om du vill sluta visa din anpassade scen klickar du på Sluta synkronisera min scen för alla.