Zobrazení funkcí manažera pódia během schůzky.

Jako hostitel nebo spoluhostitel webináře můžete přizpůsobit tři aspekty webináře pomocí správce pódia. Nastavte obrázek pozadí pódia, který se zobrazí pod všemi prvky na pódiu, vyberte logo a jeho umístění na pódiu a pak zvolte vzhled a chování pro zobrazované jméno každého účastníka. Webinář můžete přizpůsobit při jeho plánování nebo kdykoli během webináře.


 

Manažer pódia má následující omezení:

  • Přizpůsobené pódium se nezobrazuje lidem, kteří se připojili pomocí videozařízení ani v záznamech webináře.
  • Webináře v zobrazení webcastu nepodporují manažera pódia.
  • Pokud se panelista zavolá do webináře, zobrazované jméno a titulky, které mu poskytl hostitel, se nezobrazí.

Přizpůsobení pódia při plánování

Uchovejte možnosti přizpůsobení pro budoucí webináře uložením daného webináře jako šablony. Nastavené možnosti přizpůsobení se účastníkům zobrazí, když během webináře provedete synchronizaci pódia se všemi účastníky.

1

Na webu Webex klikněte na možnost Webináře a vyberte webinář.

2

V části Manažer pódia klikněte na možnost Upravit.

3

V části Pozadí pódia zvolte stávající pozadí nebo klikněte na tlačítko + a vyberte v počítači obrázek.


 
Pomocí možností náhledu pod obrázkem se můžete podívat, jak pozadí vypadá, když je k dispozici pouze video nebo i sdílený obsah.
4

V části Logo klikněte na tlačítko + a zvolte v počítači obrázek loga.

  1. Přetažením posuvníku upravte velikost loga a pak klikněte na tlačítko Použít.


 
Logo se ve výchozím nastavení zobrazuje v levém horním rohu. Umístění změníte přetažením loga do jiného rohu.
5

Klikněte na možnost Upravit zobrazované jméno a titulek a aktualizujte zobrazované jméno a titulek pro panelisty.

6

V části Štítek se jménem zvolte šablonu štítku a vyberte případně jinou barvu.

7

Ve výchozím nastavení se zobrazovaná jména po synchronizaci pódia postupně ztratí. Pokud chcete, aby zůstala na obrazovce, zrušte zaškrtnutí možnosti Stmívačka po 15 sekundách při synchronizaci pódia pro každého.

8

Klikněte na možnost Uložit.

Správa pódia během webináře

Pomocí panelu manažera pódia spusťte a zastavte synchronizaci pódia a změňte podle potřeby pozadí, logo nebo styl štítku se jménem. Pokud jste pódium přizpůsobili při plánování webináře, požadované úpravy se zobrazí po otevření panelu manažera pódia. Pokud jste během plánování nic nepřizpůsobili, pódium můžete přizpůsobit před jeho synchronizací se všemi účastníky.
1

Během webináře klikněte na možnosti Rozložení > Manažer pódia.


 
There must be at least two panelists, including the host, for the layout options to appear.
2

Chcete-li pódium zobrazit všem, klikněte na položku Synchronizovat pódium pro každého a potom klikněte na tlačítko Synchronizovat.


 
Zaškrtnutím možnosti Uzamknout zobrazení účastníka pouze na pódium určíte, aby se účastníkům zobrazovalo pouze pódium.
3

Pokud chcete vzhled pódia změnit, zvolte jiné pozadí, logo nebo štítek se jménem a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

4

Chcete-li zobrazování přizpůsobeného pódia ukončit, klikněte na možnost Zastavit synchronizaci mého pódia pro každého.