Wyświetlanie funkcji menedżera sceny podczas spotkania.

Jako prowadzący lub współprowadzący webinarium możesz dostosować trzy aspekty webinarium za pomocą menedżera sceny. Można ustawić obraz tła sceny, który będzie wyświetlany za wszystkimi elementami na scenie, wybrać logo i jego położenie na scenie, a także wybrać wygląd i zachowanie nazw wyświetlanych wszystkich osób. Webinarium można dostosowywać podczas jego planowania lub w dowolnym momencie w trakcie jego trwania.


 

Menedżer etapów ma następujące ograniczenia:

  • Niestandardowa scena nie jest wyświetlana osobom, które dołączają za pomocą urządzenia wideo lub w nagraniach webinariów.
  • Webinary w widoku webcastu nie obsługują menedżera etapów.
  • Jeśli panelista zadzwoni na webinarium, nazwa wyświetlana i napisy nadane mu przez prowadzącego nie są wyświetlane.

Dostosowywanie sceny podczas planowania

Zachowaj swoje opcje dostosowania na potrzeby przyszłych webinariów, zapisując webinarium jako szablon. Wprowadzone opcje dostosowania staną się widoczne dla uczestników, gdy zsynchronizujesz scenę dla wszystkich w trakcie trwania webinarium.

Przed rozpoczęciem

Zaplanuj webinarium.
1

W witrynie Webex kliknij opcję Webinaria, a następnie wybierz webinarium.

2

W sekcji Menedżer sceny kliknij plecenie Edytuj.

3

W sekcji Tło sceny wybierz istniejące tło lub kliknij ikonę + i wybierz obraz z komputera.


 
Użyj opcji podglądu poniżej obrazu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać tło w przypadku wyświetlania tylko obrazu wideo oraz w przypadku wyświetlania udostępnianej zawartości.
4

W sekcji Logo kliknij ikonę +, a następnie wybierz obraz logo na komputerze.

  1. Przeciągnij suwak, aby dostosować rozmiar logo, a następnie kliknij opcję Zastosuj.


 
Logo jest domyślnie wyświetlane w lewym górnym rogu. Aby zmienić miejsce jego wyświetlania, przeciągnij logo do innego rogu.
5

Kliknij opcję Edytuj nazwę wyświetlaną i napisy, a następnie zmodyfikuj opcje nazwy wyświetlanej i podtytułu dotyczące panelistów.

6

W sekcji Etykieta nazwy, wybierz szablon etykiety oraz ewentualnie wybierz inny kolor, jeśli chcesz go zmienić.

7

Domyślnie nazwy wyświetlane stopniowo zanikają po zsynchronizowaniu sceny. Jeśli chcesz, aby pozostały na ekranie, usuń zaznaczenie opcji Ściemnij po 15 sekundach podczas synchronizowania sceny dla wszystkich.

8

Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie sceną podczas webinarium

Za pośrednictwem panelu menedżera sceny możesz rozpoczynać i zatrzymywać synchronizowanie sceny oraz zmieniać tło, logo, a także styl etykiet nazw w zależności od potrzeb. Jeśli scena została dostosowana podczas planowania webinarium, po otwarciu panelu menedżera sceny zobaczysz wybrane przez siebie opcje dostosowywania. Jeśli podczas planowania żadne ustawienia nie zostały dostosowane, można skonfigurować dostosowaną scenę przed zsynchronizowaniem jej dla wszystkich.
1

W trakcie trwania webinarium kliknij kolejno opcje Układ > Menedżer sceny.


 
There must be at least two panelists, including the host, for the layout options to appear.
2

Aby wyświetlić scenę dla wszystkich, kliknij opcję Zsynchronizuj scenę dla wszystkich, a następnie kliknij polecenie Zsynchronizuj.


 
Aby ograniczyć widok uczestnika tylko do sceny, zaznacz opcję Zablokuj widok uczestnika tylko do widoku sceny.
3

Jeśli chcesz zmienić wygląd sceny, wybierz inne tło sceny, logo lub etykietę nazwy, a następnie kliknij opcję Aktualizuj.

4

Aby zatrzymać wyświetlanie dostosowanej sceny, kliknij opcję Zatrzymaj synchronizowanie mojej sceny dla wszystkich.