Functies van Stage Manager weergeven tijdens een vergadering.

Als host of co-host van de webinar kunt u drie aspecten van uw webinar aanpassen met de stagemanager. Stel de achtergrondafbeelding van het podium in die achter alles op uw podium wordt weergegeven, kies een logo en de locatie op het podium en kies het uiterlijk en het gedrag van de weergavenaam van iedereen. Pas uw webinar aan wanneer u deze plant of op elk gewenst moment tijdens de webinar.


 

De fasemanager heeft de volgende beperkingen:

  • De aangepaste fase wordt niet weergegeven voor personen die deelnemen via een videoapparaat of in webinar-opnamen.
  • Webinars in de webcastweergave bieden geen ondersteuning voor Stage Manager.
  • Als een panellid inbelt bij de webinar, worden de weergavenaam en de ondertitel die de host hem/haar heeft gegeven niet weergegeven.

Uw podium aanpassen bij het plannen

Bewaar uw aanpassingsopties voor toekomstige webinars door uw webinar op te slaan als een sjabloon. De aanpassingsopties die u maakt, worden weergegeven voor deelnemers wanneer u uw podium synchroniseert met iedereen tijdens de webinar.

Voordat u begint

Plan uw webinar.
1

Klik op uw Webex-site op Webinars en selecteer vervolgens uw webinar.

2

Klik in de sectie Stage Manager op Bewerken.

3

kies in de sectie Achtergrond van podium een bestaande achtergrond of klik op + en selecteert een afbeelding op uw computer.


 
Gebruik de voorbeeldopties onder de afbeelding om te zien hoe uw achtergrond eruitziet wanneer er alleen video is of wanneer er gedeelde inhoud is.
4

In de sectie Logo klikt u op + en kiest u vervolgens een logoafbeelding op uw computer.

  1. Versleep de schuifregelaar om de grootte van het logo aan te passen en klik vervolgens op Toepassen.


 
Het logo wordt standaard in de linkerbovenhoek weergegeven. Sleep het logo naar een andere hoek om te wijzigen waar het logo wordt weergegeven.
5

Klik op Weergavenaam en ondertitel bewerken en werk vervolgens de weergavenaam en ondertitel voor de panelleden bij.

6

In de sectie Naamlabel kiest u een labelsjabloon en selecteert u een kleur als u deze wilt wijzigen.

7

Weergavenamen vervagen standaard nadat u uw podium hebt gesynchroniseerd. Als u wilt dat ze op het scherm blijven staan, schakelt u het selectievakje Na 15 seconden vervagen tijdens het synchroniseren van het podium voor iedereen uit.

8

Klik op Opslaan.

Het podium beheren tijdens een webinar

Start en stop de synchronisatie van uw podium en wijzig de stijl van uw achtergrond, logo of naamlabel indien nodig in het deelvenster Stage Manager. Als u uw podium hebt aangepast toen u uw webinar plande, ziet u uw aanpassingskeuzes wanneer u het deelvenster Stage Manager opent. Als u tijdens het plannen niets hebt aangepast, kunt u uw aangepaste podium instellen voordat u dit met iedereen synchroniseert.
1

Klik tijdens uw webinar op Indeling > Stage Manager.


 
Er moeten ten minste twee panelleden zijn, inclusief de host, om de indelingsopties te kunnen weergeven.
2

Als u het podium aan iedereen wilt weergeven, klikt u op Podium voor iedereen synchroniseren en klikt u vervolgens op Synchroniseren.


 
Schakel Deelnemersweergave alleen op het podium vergrendelen in om de deelnemersweergave te beperken tot alleen het podium.
3

Als u het uiterlijk van het podium wilt wijzigen, kiest u een andere achtergrond, een ander logo of een ander naamlabel voor het podium en klikt u op Bijwerken.

4

Als u uw aangepaste podium niet meer wilt weergeven, klikt u op Stop met het synchroniseren van mijn podium voor iedereen.