Ако можете да получавате актуализации на Инструменти за webex продуктивност, можете да проверите дали има налична актуализация. От менюто Уебекс на Менюто На Mac изберете "Още > проверка заактуализации" .

Системата проверява дали има нова актуализация. Ако няма налична актуализация, се появява съобщение, което показва, че е инсталирана най-новата версия. Ако има нова актуализация, можете да я инсталирате веднага.

Край на поддръжката за инструменти за продуктивност на Mac

Окончателното издание за Инструменти за производителност за Mac ще бъде 41.5, тъй като Microsoft планира да блокира приставките, базирани на инжектиране на Mac Outlook, започвайки в средата на май. Mac базирани Outlook клиенти, които желаят да използват Webex трябва да се премести в Cisco Webex планиране.

Инструменти за webex продуктивност е отделен пакет от настолното приложение Webex събрания от 39.10. Инструменти за производителност вече не поддържа интеграции с IBM Lotus Notes, IBM същото време, Microsoft Lync, Internet Explorer и Skype за бизнеса от 41.2.