Pokud můžete dostávat aktualizace nástrojů Webex Productivity Tools, můžete zkontrolovat, zda je aktualizace k dispozici. V nabídce Cisco Webex na řádku nabídek Mac vyberte Další > Zkontrolovat aktualizace .

Systém zkontroluje, zda je k dispozici nová aktualizace. Pokud není k dispozici žádná aktualizace, zobrazí se zpráva oznamující, že je nainstalována nejnovější verze. Pokud je k dispozici nová aktualizace, můžete ji nainstalovat okamžitě.

Ukončení podpory nástrojů pro produktivitu Macu

Konečná verze nástrojů pro produktivitu pro Mac bude 41.5, protože Microsoft plánuje blokovat pluginy založené na injektáži v Aplikaci Mac Outlook od poloviny května. Zákazníci aplikace Outlook se sídlem v počítači Mac, kteří chtějí používat webex, by se měli přesunout do plánovače Cisco Webex.

Webex Productivity Tools je samostatný balíček od desktopové aplikace Webex Meetings od 39.10. Nástroje pro zvýšení produktivity už neumohou integrace s IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer a Skype for Business od 41.2.