Jeśli możesz otrzymywać aktualizacje Webex Productivity Tools, możesz sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna. Z menu Cisco Webex na pasku menu komputera Mac wybierz więcej > Sprawdź aktualizacje .

System sprawdza, czy jest dostępna nowa aktualizacja. Jeśli aktualizacja nie jest dostępna, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że zainstalowano najnowszą wersję. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, można ją natychmiast zainstalować.

Koniec wsparcia dla narzędzi zwiększających produktywność komputerów Mac

Ostateczne wydanie narzędzi productivity tools dla komputerów Mac będzie 41.5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcjach w programie Outlook dla komputerów Mac począwszy od jesieni. Klienci programu Outlook z komputerami Mac, którzy chcą korzystać z Webex, powinni przejść do Cisco Webex Scheduler .

Webex Productivity Tools to oddzielny pakiet od aplikacji komputerowej Webex Meetings od wersji 39.10. Narzędzia zwiększające produktywność nie obsługują już integracji z programami IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype dla firm od wersji 41.2.