Jeśli możesz otrzymywać aktualizacje narzędzi Webex Productivity Tools, możesz sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna. Z menu Cisco Webex na pasku menu mac wybierz pozycję Więcej > Sprawdź dostępność aktualizacji .

System sprawdza, czy nowa aktualizacja jest dostępna. Jeśli żadna aktualizacja nie jest dostępna, zostanie wyświetlony komunikat informujący o zainstalowaniu najnowszej wersji. Jeśli nowa aktualizacja jest dostępna, można ją natychmiast zainstalować.

Koniec wsparcia dla narzędzi zwiększających produktywność komputerów Mac

Ostateczna wersja narzędzi zwiększających produktywność dla komputerów Mac będzie 41,5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcji w programie Mac Outlook od połowy maja. Klienci programu Outlook z siedzibą na komputerze Mac, którzy chcą korzystać z programu Webex, powinni przejść do programu Cisco Webex Scheduler.

Webex Productivity Tools to oddzielny pakiet z aplikacji klasycznej Webex Meetings z wersji 39.10. Narzędzia zwiększające produktywność nie obsługują już integracji z programami IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype dla firm z wersji 41.2.