Повикване подробни записи за облак свързан аудио

Използвайте pdf записа с подробни данни за обажданията, за да разберете как да изтеглите и използвате API за запис на детайлни повиквания.

Потребителите трябва да имат достъп до правилата за настройка на API на партньора в групи и потребители, за да видят Настройките на API в портала на CCA.

Препоръчваме да се даде достъп до тази политика само за няколко потребители. Ако потребител неволно възстановява паролата си, това ще прекъсне удостоверяването на API на автоматизираните ви скриптове.

1

Влезте в портала на Webex CCA, отидете на Настройки на APIи щракнете върху Генериране .

2

Изберете OKи след това щракнете върху Признат.


 

Уверете се, че запазвате паролата за акаунта на машината. Паролите не се съхраняват в портала на CCA.

Подновяване на паролата

Можете да генерирате нова парола за акаунт на машината.

1

Влезте в портала на Webex CCA и след това отидете на Настройки на API.

2

Изберете Нулиране на паролата.

Имейл адрес за уведомяване за актуализиране

Можете да промените имейл адреса на лицето, което получава известия за изтичане на паролата.

1

Влезте в портала на Webex CCA и след това отидете на Настройки на API.

2

Изберете Актуализиране на имейл.