Записи с подробности за обаждания за аудио, свързано с облак

Използвайте PDF файла с подробен запис на обаждането, за да разберете как да изтеглите и използвате API за подробен запис на обаждането.

Потребителите трябва да имат достъп до правилата за настройка на API на партньорите в Групи и потребители, за да видят Настройките на API в портала на CCA.

Препоръчваме да дадете достъп до тази политика само на няколко потребители. Ако потребител неволно нулира паролата си, това ще наруши удостоверяването на API на вашите автоматизирани скриптове.

1

Влезте в портала на Webex CCA, отидете на Настройки на API и щракнете върху Генериране.

2

Изберете OK и след това щракнете върху Потвърдено.


 

Уверете се, че сте запазили паролата за акаунта на машината. Паролите не се съхраняват в портала на CCA.

Подновяване на паролата

Можете да генерирате нова парола за компютърен акаунт.
1

Влезте в портала на Webex CCA и след това отидете на Настройки на API.

2

Изберете Нулиране на парола.

Актуализиране на имейл адреса за известяване

Можете да промените имейл адреса на лицето, което получава известия за изтичане на паролата.
1

Влезте в портала на Webex CCA и след това отидете на Настройки на API.

2

Изберете Актуализиране на имейл.