Záznamy podrobností hovoru pro zvuk připojený do cloudu

Pomocí PDF záznamu detailu hovoru zjistíte, jak stáhnout a používat API záznamu detailu hovoru.

Uživatelé musí mít přístup k zásadám nastavení partnerského rozhraní API ve skupinách a uživatelích, aby viděli nastavení rozhraní API na portálu cca.

Doporučujeme umožnit přístup k těmto zásadám pouze několika uživatelům. Pokud uživatel neúmyslně resetuje své heslo, dojde k přerušení ověřování API vašich automatizovaných skriptů.

1

Přihlaste se k portálu Webex cca, přejděte do Nastavení API a klikněte na tlačítko Generovat.

2

Vyberte OK a potom klepněte na tlačítko Potvrdit.


 

Ujistěte se, že jste uložili heslo k účtu stroje. Hesla nejsou uložena na portálu cca.

Resetovat heslo

Můžete vygenerovat nové heslo k účtu stroje.
1

Přihlaste se do Webex cca Portal a poté přejděte do Nastavení API.

2

Vyberte možnost Reset Password (Obnovit heslo).

Aktualizovat e-mailovou adresu oznámení

Můžete změnit e-mailovou adresu osoby, která obdrží oznámení o vypršení platnosti hesla.
1

Přihlaste se do Webex cca Portal a poté přejděte do Nastavení API.

2

Vyberte možnost Aktualizovat e-mail.