Záznamy podrobností hovoru pro zvuk připojený ke cloudu

Pomocí PDF Záznam podrobností hovoru zjistíte, jak stáhnout a používat rozhraní API pro záznam podrobností hovoru.

Aby se uživatelům na portálu CCA zobrazovala nastavení rozhraní API na portálu CCA, musí mít uživatelé přístup k zásadám nastavení rozhraní API partnera ve skupinách a uživatelích.

Doporučujeme poskytnout přístup k těmto zásadám pouze několika uživatelům. Pokud uživatel neúmyslně resetuje heslo, přeruší to ověřování rozhraní API automatizovaných skriptů.

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA, přejděte do Nastavení rozhraní API aklikněte na Generovat.

2

Vyberte OK a potomklikněte na Potvrzeno.


 

Nezapomeňte uložit heslo k účtu počítače. Hesla nejsou uložena na portálu CCA.

Resetovat heslo

Můžete vygenerovat nové heslo k účtu počítače.

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte do Nastavení rozhraní API.

2

Vyberte Obnovit heslo.

Aktualizovat e-mailovou adresu oznámení

Můžete změnit e-mailovou adresu osoby, která obdrží oznámení o vypršení platnosti hesla.

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte do Nastavení rozhraní API.

2

Vyberte Aktualizovat e-mail.