Samtals detalj poster för Molnanslutet ljud

Använd samtals detalj posten PDF för att ta reda på hur du hämtar och använder samtals detalj post API.

Användare måste ha åtkomst till policyn partner API-inställningar i grupper och användare för att se API-inställningarna i CCA Portal.

Vi rekommenderar att du ger åtkomst till denna policy endast för några få användare. Om en användare oavsiktligt återställer sitt lösen ord, kommer detta att bryta API-autentiseringen av dina automatiserade skript.

1

Logga in på WebEx CCA Portal, gå till API-inställningaroch klicka på generera.

2

Välj OKoch klicka sedan på bekräftad.


 

Se till att spara lösen ordet för dator kontot. Lösen orden lagras inte i CCA Portal.

Återställ lösenord

Du kan skapa ett nytt lösen ord för dator kontot.

1

Logga in på WebEx CCA Portal och gå sedan till API-inställningar.

2

Välj Återställ lösen ord.

Uppdatera e-postadress för avisering

Du kan ändra e-postadressen till den person som får meddelanden om att lösen ordet upphör att gälla.

1

Logga in på WebEx CCA Portal och gå sedan till API-inställningar.

2

Välj uppdatera e-post.