Samtaleinformasjonen for Cloud Connected Audio

Bruk PDF med samtaleinformasjon til å finne ut hvordan du laster ned og bruker API-et for samtaleinformasjon.

Brukere må ha tilgang til policyen for partner-API-innstillingen i Grupper og brukere for å se API-innstillingene i CCA Portal.

Vi anbefaler at du kun gir noen få brukere tilgang til denne policyen. Hvis en bruker utilsiktet tilbakestiller passordet sitt, vil dette ødelegge API-godkjenningen av de automatiserte skriptene dine.

1

Logg på Webex CCA Portal, gå til API-innstillinger, og klikk på Generer.

2

Velg OK, og klikk deretter på Bekreftet.


 

Sørg for at du lagrer passordet for maskinkontoen. Passord lagres ikke i CCA Portal.

Tilbakestill passord

Du kan generere et nytt passord for maskinkontoen.
1

Logg på Webex CCA Portal, og gå deretter til API-innstillinger.

2

Velg Tilbakestill passord.

Oppdatere e-postadresse for varsel

Du kan endre e-postadressen til personen som mottar varsler om utløp av passord.
1

Logg på Webex CCA Portal, og gå deretter til API-innstillinger.

2

Velg Oppdater e-post.