Rekordy szczegółów połączeń dla dźwięku podłączonego do chmury

Użyj pliku PDF Ze szczegółowymi zapisami połączeń, aby dowiedzieć się, jak pobrać i używać interfejsu API rekordów szczegółów połączenia.

Użytkownicy muszą mieć dostęp do zasad ustawień interfejsu API partnera w grupach i użytkownikach, aby wyświetlić ustawienia interfejsu API w portalu CCA.

Zalecamy udzielenie dostępu do tych zasad tylko kilku użytkownikom. Jeśli użytkownik przypadkowo zresetuje swoje hasło, spowoduje to przerwanie uwierzytelniania interfejsu API automatycznych skryptów.

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, przejdź do ustawień APIi kliknij Generuj.

2

Wybierz przycisk OK , a następnie kliknij przyciskPotwierdzone.


 

Pamiętaj, aby zapisać hasło do konta komputera. Hasła nie są przechowywane w portalu CCA.

Zresetuj hasło

Możesz wygenerować nowe hasło do konta komputera.

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, a następnie przejdź do ustawień API.

2

Wybierz pozycję Resetuj hasło.

Aktualizuj adres e-mail powiadomienia

Możesz zmienić adres e-mail osoby, która otrzymuje powiadomienia o wygaśnięciu hasła.

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, a następnie przejdź do ustawień API.

2

Wybierz pozycję Aktualizuj adres e-mail.