Когато активирате симултанен превод, можете също да управлявате кои езици са достъпни за домакините, когато планират срещи, уебинари и започват срещи в личната стая. Ако не виждате език, който ви е необходим в текущия списък, можете да го добавите.

Преди да започнете

Свържете се с екипа на вашия акаунт в Cisco , за да активирате симултанен превод за вашата организация.
1

Влезте в Контролен център , след това отидете на Управление > Настройки на организацията .

2

Превъртете до Симултанен превод и включете Разрешете симултанен превод .


 

Включването на симултанния превод го активира за всеки сайт на Webex във вашата организация. Ако искате само определени сайтове във вашата организация да го имат, свържете се с екипа на вашия CSM или Cisco акаунт.

3

(По избор) За да добавите езици, щракнете Добавете и въведете езиците, които искате да включите.


 
Можете да добавите Друго като език, който позволява на хостовете да избират тази опция, когато даден език не се появява в списъка. Ако сте активирали симултанен превод преди Webex версия 42.9, трябва да добавите това ръчно.