När du aktiverar samtidiga tolkningenar kan du även hantera vilka språk som är tillgängliga för värdar när de schemalägger möten, webbsingång och startar möten i personliga rum. Om du inte ser ett språk som du behöver i den aktuella listan kan du lägga till det.

Innan du börjar

Kontakta din Kundframgångschef (CSM) eller Cisco-kontoteamet om du vill aktivera samtidiga tolkningenar för din organisation.
1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster > organisationsinställningar.

2

Bläddra till Simultan tolkningen och växla mellan Tillåt simultantydning.


 

Om du växlar mellan simultan tolkningen på aktiveras den för alla Webex-webbplatser i din organisation. Om du bara vill att vissa webbplatser i din organisation ska ha dem ska du kontakta ditt CSM- eller Cisco-kontoteam.

3

För att lägga till språk klickar du Lägg till och anger de språk som du vill inkludera.


 
Du kan lägga till "Annat" som ett språk för att värdar ska kunna välja detta alternativ när ett språk inte visas i listan. Om du har aktiverat samtidiga tolkningen innan 42.9 måste du lägga till detta manuellt.