Når du aktiverer samtidig tolkning, kan du også administrere hvilke språk som er tilgjengelige for verter når de planlegger møter og webinarer. Hvis du ikke ser et språk du trenger i gjeldende liste, kan du legge det til.

Før du starter

Kontakt Customer Success Manager (CSM) eller Cisco Account Team for å aktivere samtidig tolkning for organisasjonen.

1

https://admin.webex.comtil Tjenester > organisasjonsinnstillingerfra kundevisningen i .

2

Bla til Samtidig tolkning , og slå på Tillat samtidig tolkning.


 

Hvis du aktiverer samtidig tolkning, aktiveres det for alle Webex-områder i organisasjonen. Hvis du bare vil at bestemte nettsteder i organisasjonen skal ha det, kan du kontakte CSM- eller Cisco-kontoteamet.

3

(Valgfritt) Hvis du vil legge til språk, klikker du Legg til og skriver inn språkene du vil ta med.