Når du aktiverer simultantolking, kan du også administrere hvilke språk som er tilgjengelige for verter når de planlegger møter, webinarer og starter personlige rommøter. Hvis du ikke ser et språk du trenger i gjeldende liste, kan du legge det til.

Før du starter

Kontakt customer success manager (CSM) eller Cisco-kontoteamet for å aktivere simultantolking for organisasjonen.
1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester > organisasjonsinnstillinger.

2

Bla til Simultantolking , og slå på Tillat simultantolking.


 

Hvis du aktiverer simultantolking, aktiveres det for alle Webex-nettsteder i organisasjonen. Hvis du bare vil at bestemte områder i organisasjonen skal ha det, kontakter du CSM- eller Cisco-kontoteamet.

3

Hvis du vil legge til språk, klikker du Legg til og skriver inn språkene du vil inkludere.


 
Du kan legge til «Annet» som språk for å la verter velge dette alternativet når et språk ikke vises i listen. Hvis du har aktivert simultantolking før 42.9, må du legge til dette manuelt.