Keď povolíte simultánne tlmočenie, môžete tiež spravovať, ktoré jazyky sú k dispozícii hostiteľom, keď plánujú stretnutia, webové semináre a začínajú stretnutia v osobnej miestnosti. Ak v aktuálnom zozname nevidíte jazyk, ktorý potrebujete, môžete ho pridať.

Predtým ako začneš

Ak chcete povoliť simultánne tlmočenie pre vašu organizáciu, obráťte sa na tím účtov Cisco.
1

Prihlásiť sa Control Hub, potom prejdite na Zvládanie > Nastavenia organizácie.

2

Prejdite na Simultánne tlmočenie a zapnite Umožnite simultánne tlmočenie.


 

Zapnutie simultánneho tlmočenia umožňuje pre každú webovú lokalitu Webex vo vašej organizácii. Ak chcete, aby ho mali len určité lokality vo vašej organizácii, kontaktujte tím CSM alebo Cisco Account Team.

3

(Voliteľné) Ak chcete pridať jazyky, kliknite Pridať a zadajte jazyky, ktoré chcete zahrnúť.


 
Môžete pridať Iné ako jazyk, ktorý hostiteľom umožní vybrať si túto možnosť, keď sa jazyk nenachádza v zozname. Ak ste povolili simultánne tlmočenie pred verziou Webex 42.9, musíte to pridať ručne.