Kada omogućite istovremenu interpretaciju, takođe možete da upravljate jezicima koji su dostupni domaćinima kada zakazu sastanke, vebinare i započnu sastanke lične sobe. Ako na trenutnoj listi ne vidite jezik koji vam je potreban, možete da ga dodate.

Pre nego što počnete

Obratite se menadžeru za uspeh klijenta (CSM) ili timu Cisco naloga da biste omogućili istovremenu interpretaciju za vašu organizaciju.
1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comidite na stranicu " Usluge > postavke organizacije".

2

Pomerite se do istovremene interpretacije i prebacite se na Allow istovremenu interpretaciju.


 

Istovremena interpretacija omogućava svako Webex sajt u vašoj organizaciji. Ako želite da je imaju samo određene lokacije u vašoj organizaciji, obratite se timu CSM ili Cisco naloga.

3

Da biste dodali jezike, kliknite na dugme "Dodaj" i unesite jezike koje želite da uključite.


 
Možete da dodate "Ostalo" kao jezik da biste domaćinima dozvolili da odaberu ovu opciju kada se jezik ne pojavi na listi. Ako ste omogućili istovremena tumačenja pre 42.9, potrebno je da ovo ručno dodate.