Kada omogućite simultano prevođenje, možete da upravljate i kojim jezicima možete da upravljate organizatorima kada zakazuju sastanke, vebinare i započinju sastanke u ličnoj sobi. Ako na trenutnoj listi ne vidite jezik koji vam je potreban, možete da ga dodate.

Pre nego što počnete

Obratite se Cisco nalogu da biste omogućili simultano prevođenje za vašu organizaciju.
1

Prijavite se u Control Hub, a zatim idite na "> podešavanja organizacije".

2

Pomerite se do simultanog prevođenja i uključite taster Dozvoli simultano prevođenje.


 

Pozivanje simultanog prevođenja na omogućava ga za svaku Webex sajt u vašoj organizaciji. Ako želite samo da je određene lokacije u vašoj organizaciji imaju, obratite se CSM-u ili Cisco timu naloga.

3

(Opcionalno) Da biste dodali jezike, kliknite na Dodaj i unesite jezike koje želite da uključite.


 
Možete dodati "Drugo " kao jezik da biste dozvolili organizatorima da odaberu ovu opciju kada se jezik ne pojavi na listi. Ako ste omogućili simultano prevođenje pre Webex verzije 42.9, ovo morate dodati ručno.