1

От прозореца на главината отворете менюто Настройки и отидете на Опции. Ако сте на по-стара версия на Cisco Jabber за Windows, изберете Файл > опции > вместо това.

2

Изберете раздела Поверителност.

3

Изберете една от следните опции в секцията Вътре в моята фирма:

Алтернатива Описание
Разрешете на всички Всички контакти във вашата фирма могат да преглеждат състоянието ви на наличност и да ви изпращат незабавни съобщения.
Блокиране на всички Никакви контакти във вашата фирма не могат да преглеждат състоянието ви на наличност или да ви изпращат незабавни съобщения.

Можете да изберете да блокирате всички и след това да добавите изключения за конкретни контакти във вашия списък с разрешения.

Тази опция не блокира контактите във вашия списък с контакти.

4

Изберете една от следните опции в секцията Извън моята фирма:

Алтернатива Описание
Подкани ме всеки път Cisco Jabber ви уведомява, когато хора извън компанията ви добавят като контакт. Всеки път, когато клиентът ви уведоми, можете да изберете следните опции:
  • Позволи - Позволява на лицето да преглежда състоянието ви на наличност и да ви изпраща незабавни съобщения.

  • Блокиране - Не позволява на лицето да преглежда състоянието ви на наличност или да ви изпраща незабавни съобщения. Добавя лицето към вашия списък с блокове.

  • Добавяне към списъка ми с контакти - Позволява на лицето да преглежда състоянието ви на наличност и да ви изпраща незабавни съобщения. Добавя лицето към списъка ви с контакти.

Блокиране на всички Никакви контакти извън вашата фирма не могат да преглеждат състоянието ви на наличност или да ви изпращат незабавни съобщения.

Можете да изберете да блокирате всички и след това да добавите изключения за конкретни контакти във вашия списък с разрешения.

Тази опция не блокира контактите във вашия списък с контакти.

5

Изберете Прилагане и след това OK.