1

In het hubvenster opent u het menu Instellingen en gaat u naar Opties. Als u een eerdere versie van Cisco Jabber voor Windows gebruikt, selecteert u Bestand > Opties > .

2

Selecteer het tabblad Privacy.

3

Selecteer een van de volgende opties in de sectie Binnen mijn bedrijf:

Optie Beschrijving
Iedereen toestaan Alle contactpersonen in uw bedrijf kunnen uw beschikbaarheidstatus bekijken en u chatberichten sturen.
Iedereen blokkeren Geen contactpersonen in uw bedrijf kunnen uw beschikbaarheidsstatus bekijken en u chatberichten sturen.

U kunt ervoor kiezen iedereen te blokkeren en vervolgens uitzonderingen voor specifieke contactpersonen in uw acceptatielijst toe te voegen.

Met deze optie worden geen contactpersonen in uw lijst met contactpersonen geblokkeerd.

4

Selecteer een van de volgende opties in de sectie Buiten mijn bedrijf:

Optie Beschrijving
Mij elke keer vragen Cisco Jabber informeert u wanneer personen buiten uw bedrijf u als een contactpersoon toevoegen. Elke keer dat de client u informeert, kunt u de volgende opties selecteren:
  • Toestaan - hiermee kan de persoon uw beschikbaarheidsstatus bekijken en u chatberichten sturen.

  • Blokkeren - hiermee kan de persoon uw beschikbaarheidsstatus niet bekijken en u geen chatberichten sturen. Hiermee wordt de persoon aan uw blokkeringslijst toegevoegd.

  • Toevoegen aan mijn lijst met contactpersonen - hiermee kan de persoon uw beschikbaarheidsstatus bekijken en u chatberichten sturen. Hiermee wordt de persoon aan uw lijst met contactpersonen toegevoegd.

Iedereen blokkeren Geen contactpersonen buiten uw bedrijf kunnen uw beschikbaarheidsstatus bekijken en u chatberichten sturen.

U kunt ervoor kiezen iedereen te blokkeren en vervolgens uitzonderingen voor specifieke contactpersonen in uw acceptatielijst toe te voegen.

Met deze optie worden geen contactpersonen in uw lijst met contactpersonen geblokkeerd.

5

Selecteer Toepassen en vervolgens OK.