1

U prozoru čvorišta otvorite meni "Postavke" i idite na stavku "Opcije". Ako se radi o ranijoj verziji operativnog sistema Cisco Jabber za Windows, umesto toga izaberite opciju "> opcije >".

2

Izaberite karticu Privatnost.

3

Izaberite jednu od sledećih opcija u odeljku Unutar mog preduzeća:

Opciju Opis
Dozvoli svima Svi kontakti u vašem preduzeću mogu da vide vaš status dostupnosti i da vam šalju hitne poruke.
Blokiraj sve Nijedan kontakt u vašem preduzeću ne može da vidi vaš status dostupnosti niti da vam šalje hitne poruke.

Možete odabrati da blokirate sve, a zatim da dodate izuzetke za određene kontakte na listi dozvoljenih kontakata.

Ova opcija ne blokira kontakte na vašoj listi kontakata.

4

Izaberite jednu od sledećih opcija u odeljku Izvan mog preduzeća:

Opciju Opis
Pitaj me svaki put Cisco Jabber vas obaveštava kada vas ljudi izvan vaše kompanije dodaju kao kontakt. Svaki put kada vas klijent obaveštava, možete da izaberete sledeće opcije:
  • Allow - Omogućava osobi da pregleda vaš status dostupnosti i šalje vam hitne poruke.

  • Blok - Ne dozvoljava osobi da vidi vaš status dostupnosti niti da vam šalje hitne poruke. Dodaje tu osobu na listu blokova.

  • Dodaj na moju listu kontakata - Omogućava osobi da pregleda vaš status dostupnosti i šalje vam hitne poruke. Dodaje tu osobu na vašu listu kontakata.

Blokiraj sve Nijedan kontakt izvan vašeg preduzeća ne može da vidi vaš status dostupnosti niti da vam šalje hitne poruke.

Možete odabrati da blokirate sve, a zatim da dodate izuzetke za određene kontakte na listi dozvoljenih kontakata.

Ova opcija ne blokira kontakte na vašoj listi kontakata.

5

Izaberite Primeni, a zatim u redu.