Korisnički članci za Cisco Jabber premešteni su u Cisco.com. Oni su ušli u novi Cisco Jabber dokumenta .