1

W oknie centrum otwórz menu Ustawienia i przejdź do Opcje. Jeśli używasz wcześniejszej wersji aplikacji Cisco Jabber dla urzadzeń z systemem Windows, wybierz kolejno Plik > Opcje > .

2

Wybierz kartę Prywatność.

3

Wybierz jedną z następujących opcji w części Wewnątrz mojej firmy:

Opcja Opis
Zezwól wszystkim Wszystkie kontakty w firmie mogą sprawdzić status dostępności użytkownika i wysyłać do niego wiadomości błyskawiczne.
Blokuj wszystkich Żaden z kontaktów w firmie nie może sprawdzić statusu dostępności użytkownika ani wysyłać do niego wiadomości błyskawicznych.

Możesz zablokować wszystkich użytkowników, a następnie dodać wyjątki dla określonych kontaktów na liście dozwolonych.

Ta opcja nie powoduje blokowania kontaktów znajdujących się na liście kontaktów.

4

Wybierz jedną z następujących opcji w części Spoza mojej firmy:

Opcja Opis
Pytaj za każdym razem Program Cisco Jabber powiadamia użytkownika, gdy osoby spoza firmy dodają go jako kontakt. Przy każdym powiadomieniu przez klienta można wybrać następujące opcje:
  • Zezwalaj — umożliwia innej osobie sprawdzanie statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych.

  • Blokuj — nie zezwala innej osobie na sprawdzanie statusu dostępności użytkownika ani na wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy zablokowanych.

  • Dodaj do mojej listy kontaktów — umożliwia innej osobie sprawdzanie statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy kontaktów.

Blokuj wszystkich Żaden z kontaktów spoza firmy nie może zobaczyć statusu dostępności użytkownika ani wysyłać do niego wiadomości błyskawicznych.

Możesz zablokować wszystkich użytkowników, a następnie dodać wyjątki dla określonych kontaktów na liście dozwolonych.

Ta opcja nie powoduje blokowania kontaktów znajdujących się na liście kontaktów.

5

Wybierz Zastosuj, a następnie OK.