Ако искате да споделите съдържание, като споделите екрана си, вж Споделяйте съдържание в Cisco Webex Meetings и Cisco Webex Events .

1

Изберете Споделете > Мултимедия .

2

Въведете URL на съдържанието, което искате да споделите. След като изберете ОК , съдържанието се появява в Мултимедиен преглед панел.

За да спрете споделянето, щраквам с десния бутон (Windows) или щракнете с Ctrl (Mac) върху Мултимедиен преглед заглавната лента и след това изберете Спрете споделянето на мултимедия .

Изображение на панела и менюто на Multimedia Viewer.

А Споделяне на мултимедия връзката се появява в панела, за да можете лесно да споделяте отново.

Панел за преглед на мултимедия с връзката Споделяне на мултимедия.


 

Звукът за Multimedia Viewer е отделен от звука за вашата среща. Мултимедийното аудио се възпроизвежда локално чрез звука на вашия браузър, а не чрез аудио връзката ви със срещата.