Ако искате да споделяте съдържание, като споделите екрана си, вижте Споделяне на съдържание в Срещи на Cisco Webex и Събития на Cisco Webex.

1

Изберете Споделяне > мултимедия.

2

Въведете URL адреса за съдържанието, което искате да споделите. След като изберете OK , съдържанието се появява впанела мултимедиен зрител.

За да спрете споделянето, щракнете с десния бутон върху (Windows) или Ctrl-щракнете върху (Mac) заглавната лента на мултимедийния зрител и след това изберете Спиране на мултимедийното споделяне.

Изображение на панела и менюто на Мултимедийния зрител.

В панела се появява връзка Share Multimedia, за да можете лесно да споделяте отново.

Мултимедиен зрителен панел с връзката Споделяне на мултимедия.


Аудиото за мултимедийния зрител е отделно от аудиото за вашата среща. Мултимедийното аудио се възпроизвежда локално чрез аудиото на браузъра ви, а не чрез аудио връзката ви със събранието.