Pokud chcete sdílet obsah sdílením obrazovky, přečtěte si téma Sdílení obsahu v aplikacích Cisco Webex Meetings a Cisco Webex Events .

1

Vybrat Sdílet > Multimédia .

2

Zadejte adresu URL obsahu, který chcete sdílet. Po zvolení možnosti OK se obsah zobrazí na panelu Prohlížeč multimédií.

Chcete-li sdílení ukončit, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo Ctrl (Mac) na záhlaví prohlížeče multimédií a poté zvolte možnost Zastavit sdílení multimédií .

Obrázek panelu a nabídky prohlížeče multimédií.

V panelu se zobrazí odkaz Share Multimedia, takže můžete snadno sdílet znovu.

Panel Prohlížeč multimédií s odkazem Sdílet multimédia.


 

Zvuk prohlížeče multimédií je oddělen od zvuku pro vaši schůzku. Multimediální zvuk se přehrává lokálně prostřednictvím zvuku vašeho prohlížeče, nikoli prostřednictvím zvukového připojení ke schůzce.