Pokud chcete sdílet obsah sdílením obrazovky, přečtěte si témata Sdílení obsahu v událostech Cisco Webex a Cisco Webex.

1

Vyberte Sdílet > Multimédia.

2

Zadejte adresu URL obsahu, který chcete sdílet. Po výběru ok se obsah zobrazí napanelu Multimediální prohlížeč.

Pokud chcete sdílení ukončit, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo Ctrl na záhlaví prohlížeče Multimédia a pak zvolte Zastavit sdílení multimédií.

Obrázek panelu a nabídky Multimediální prohlížeč.

Na panelu se zobrazí odkaz Sdílet multimédia, abyste jej mohli snadno znovu sdílet.

Panel Multimediální prohlížeč s odkazem Sdílet multimédia.


Zvuk multimediálního prohlížeče je oddělený od zvuku schůzky. Multimediální zvuk se přehráván místně prostřednictvím zvuku prohlížeče, nikoli prostřednictvím zvukového připojení ke schůzce.