Als u inhoud wilt delen door uw scherm te delen, raadpleegt u inhoud delen in Cisco Webex meetings en Cisco Webex events.

1

Selecteer Delen > Multimedia.

2

Voer de URL in van de inhoud die u wilt delen. Nadat u OK hebt geselecteerd, wordt de inhoud weergegeven in de mediaviewer in het deelvenster Multimediaviewer.

Als u het delen wilt stoppen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac) op de titelbalk Mediaviewer en selecteert u vervolgens Delen van multimedia stoppen.

Afbeelding van het deelvenster Multimediaviewer en het menu.

Er wordt een koppeling multimedia delen weergegeven in het deelvenster zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt delen.

Het deelvenster Multimediaviewer met de koppeling Multimedia delen.


De audio voor de multimedia viewer staat los van de audio voor uw vergadering. Multimedia-audio wordt lokaal afgespeeld via de audio van uw browser, niet via uw audioverbinding met de vergadering.