Jeśli chcesz udostępniać zawartość przez udostępnianie ekranu, zobacz Udostępnianie zawartości w Cisco Webex Meetings i Cisco Webex Events.

1

Wybierz udostępnij > multimedia.

2

Wpisz adres URL zawartości, którą chcesz udostępnić. Po wybraniu przycisku OK zawartość pojawi się w panelu Przeglądarka multimediów.

Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wlicem ctrl (Mac) pasek tytułu przeglądarki multimediów, a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj udostępnianie multimediów.

Obraz panelu i menu Przeglądarka multimediów.

W panelu pojawi się łącze Udostępnij multimedia, dzięki czemu można łatwo udostępnić ponownie.

Panel Przeglądarka multimediów z łączem Udostępnij multimedia.


Dźwięk w przeglądarce multimediów jest oddzielony od dźwięku spotkania. Dźwięk multimedialny jest odtwarzany lokalnie za pośrednictwem dźwięku przeglądarki, a nie za pośrednictwem połączenia audio ze spotkaniem.