אם ברצונך לשתף תוכן על ידי שיתוף המסך שלך, ראה שיתוף תוכן במפגשים של סיסקו ו - Webex ובאירועים של סיסקו ו - Webex.

1

בחר שתף > מולטימדיה.

2

הזן את כתובת האתר של התוכן שברצונך לשתף. לאחר שתבחר באפשרות 'אישור ', התוכן יופיע בחלונית' מציג מולטימדיה '.

כדי להפסיק את השיתוף, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או CTRL - לחץ (Mac) על סרגל הכותרת של מציג המולטימדיה, ולאחר מכן בחר עצור את שיתוף המולטימדיה.

תמונה של הלוח והתפריט של מציג המולטימדיה.

קישור שיתוף מולטימדיה מופיע בחלונית כדי שתוכל לשתף שוב בקלות.

בחלונית 'מציג מולטימדיה' עם הקישור 'שתף מולטימדיה '.


האודיו עבור מציג המולטימדיה נפרד מהאודיו עבור הפגישה שלך. אודיו מולטימדיה מנוגן באופן מקומי דרך האודיו של הדפדפן שלך, ולא דרך חיבור האודיו שלך לפגישה.