Като домакин или съдомакин можете да заключвате и отключвате лични срещи в стаята. Когато срещата е заключено, можете да допускате хора от списъка с участници.

  1. Когато провеждате повикване в личната си стая, докоснете екрана на устройството, за да получите контролите за повикване. Докоснете Още и след това изберете Заключване на срещата.

  2. Личната ви стая вече е заключена. За да допуснете хора докоснете списъка с участници в контролите за повикване и изберете Пусни . За да отключите личната си стая, докоснете Още и след това изберете Отключване на срещата.