Като домакин или съдомакин можете да заключвате и отключвате срещи в лична стая, като изберете бутона за заключване. Когато срещата е заключена, можете да допуснете други участници, като докоснете списъка с участници и изберете Включване на вашето устройство.

1

Когато провеждате разговор във вашата лична стая, докоснете Заключване на среща или Още, ако бутонът не се вижда, и след това изберете Заключване на среща.

2

Вашата лична стая вече е заключена. Можете да допуснете участници, като докоснете списъка с участници в контролите за повикване и изберете Пускане. За да отключите личната си стая, докоснете Отключване на среща.