Як організатор або співорганізатор ви можете блокувати та розблоковувати зустрічі в особистих кімнатах. Ви можете надавати доступ до заблокованих нарад користувачам зі списку учасників.

  1. Під час виклику, що проходить в особистій кімнаті, торкніться екрана пристрою, щоб відобразити інструменти керування викликами. Натисніть Більше, а потім виберіть Заблокувати зустріч.

  2. Особисту кімнату тепер заблоковано. Щоб дозволити користувачам увійти, торкніться списку учасників в інструментах керування викликами та виберіть Допустити. Щоб розблокувати особисту кімнату, натисніть Більше, а потім виберіть Розблокувати зустріч.