Zamenite cisco jastučiće za uši.

Pre nego što počneš

Uverite se da imate ispravne jastučiće za uši za model slušalica. Cisco Slušalice 560 Series jastučići za uši nisu kompatibilni sa Cisco Headset 520 Seriesi Cisco Headset 530 Series.
1

Rotirajte stare jastučiće za uši u suprotnom smeru.

2

Povucite stari jastučić za uši dalje od zvučnika.

3

Gurnite novi jastučić za uši prema zvučniku.

4

Rotirajte novi jastučić za uši u smeru kazaljke na satu.