Zamenite cisco jastučiće za uši.

Pre nego što počnete

Uverite se da imate ispravne jastučiće za uši za model slušalica. Jastučići za uši za Cisco slušalice 560 serije nisu kompatibilni sa Cisco slušalicom 520 serije i Cisco slušalicom 530.
1

Rotirajte stare jastučiće za uši u suprotnom smeru.

2

Povucite stari jastučić za uši dalje od zvučnika.

3

Gurnite novi jastučić za uši prema zvučniku.

4

Rotirajte novi jastučić za uši u smeru kazaljke na satu.