Ersätt ditt öron-pad med Cisco headset.

Innan du börjar

Kontrol lera att du har rätt öron-pad för headset-modellen. Öronkuddarna i Cisco-headset i 560-serien är inte kompatibla med Cisco-headset i 520-serien eller Cisco-headset i 530-serien.
1

Vrid den gamla öronkudden motsols.

2

Dra ut den gamla öronkudden från högtalaren.

3

Tryck den nya öronkudden mot högtalaren.

4

Vrid den nya öronkudden medsols.