Ersätt ditt öron-pad med Cisco headset.

Innan du börjar

Kontrol lera att du har rätt öron-pad för headset-modellen. Öron pad i Cisco headset 560-serien är inte kompatibla med cisco headset 520-serien och Cisco headset 530-serien.
1

Vrid den gamla öronkudden motsols.

2

Dra ut den gamla öronkudden från högtalaren.

3

Tryck den nya öronkudden mot högtalaren.

4

Vrid den nya öronkudden medsols.