Wymień swoje podkładki na słuchawki Cisco.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że posiadasz odpowiednie okno informacyjne dla danego modelu zestawu nagłownego. W przypadku zestawów nagłownych Cisco z serii 560 nie są zgodne zestawy nagłowne Cisco z serii 520 i Cisco zestawów 530.
1

Obróć starą gąbkę w lewo.

2

Ściągnij starą gąbkę z głośnika.

3

Nałóż nową gąbkę na głośnik.

4

Obróć nową gąbkę w prawo.