Skift ut dine Ciscos hode telefoner.

Før du begynner

Sørg for at du har riktige øre klosser for hode telefon modellen. Øreputer for Cisco Headset 560-serien er ikke kompatible med Cisco Headset 520-serien og Cisco Headset 530-serien.
1

Drei den gamle øreputen mot klokken.

2

Dra den gamle øreputen bort fra høyttaleren.

3

Skyv den nye øreputen mot høyttaleren.

4

Drei den nye øreputen med klokken.