Skift ut dine Ciscos hode telefoner.

Før du begynner

Sørg for at du har riktige øre klosser for hode telefon modellen. Cisco hode telefoner 560-serien med matte klosser er ikke kompatible med Cisco hode telefoner 520-serien og Cisco hode telefon 530- serien.
1

Drei den gamle øreputen mot klokken.

2

Dra den gamle øreputen bort fra høyttaleren.

3

Skyv den nye øreputen mot høyttaleren.

4

Drei den nye øreputen med klokken.