За да извлечете максимума от слушалките си, изтеглете и настройте приложението Cisco Headsets на мобилното си устройство.

Наушниците ви могат да запишат до осем различни Bluetooth® устройства и да поддържат едновременна връзка с до две устройства.

За информация как да премахнете сдвоени Bluetooth устройства вижте Изтриване на сдвоено устройство от серията Cisco Headset 700.


 

Ако слушалките ви работят с версия на фърмуера 1-7 или по-стара и вече има два активни източника на Bluetooth, трябва да изключите един, преди да можете да запишете друго Bluetooth устройство в слушалките си. С фърмуера 1-8 или по-нова версия, по-старият от двата изключени източника ще падне, за да позволи сдвояване с ново устройство.

Слушалки Cisco 730 в режим на сдвояване.

1

Плъзнете нагоре и задръжте превключвателя Захранване/Bluetooth за две секунди.

Cisco Headset 730 Bluetooth LED мига, когато слушалките са в режим на сдвояване.

2

Активирайте Bluetooth на вашето устройство.

Можете да активирате и дезактивирате Bluetooth от менюто за настройки на повечето устройства за повикване.

3

Изберете наушниците си от списъка с устройства.

По подразбиране слушалките ви ще се появят в списъка с устройства с последните три цифри от серийния номер на слушалките. Можете да персонализирате името на устройството си чрез мобилното приложение Cisco Headsets.