Отидете на снимката на потребителския си профил , изберете Помощ > Проверка на здравето , след което изберете Диагностика в долната частна прозореца.

Ако приложението ви открие някакви проблеми с връзката, тогава ще видите устройства, изброени с проблеми, подчертани в червено. Щракнете върху Информация по проблема за повече информация.

Отидете на Помощ > проверка на здравето , след което изберете Диагностика в долната част на прозореца.

Ако приложението ви открие някакви проблеми с връзката, тогава ще видите устройства, изброени с проблеми, подчертани в червено. Щракнете върху Информация по проблема за повече информация.