Idite na sliku profila, odaberite opciju "> zazdravlje", a zatim izaberite stavku Dijagnostika na dnu prozora.

Ako aplikacija otkrije bilo kakve probleme sa vezom, videćete uređaje navedene sa problemima istaknutim crvenom bojom. Kliknite na dugme "Informacije" po problemu za više informacija.

Idite u > "Zdravstveni ček",a zatim izaberite stavku Dijagnostika na dnu prozora.

Ako aplikacija otkrije bilo kakve probleme sa vezom, videćete uređaje navedene sa problemima istaknutim crvenom bojom. Kliknite na dugme "Informacije" po problemu za više informacija.