Gå till profilbild , välj Hjälp > Hälsokontroll och välj sedan Diagnostik längst neri fönstret.

Om din app upptäcker några parkopplingsproblem kommer du att se enheter som listas med problem som är markerade i rött. Klicka på Info per problem om du vill ha mer information.

till Hjälp > och välj sedan Diagnostik längst ner i fönstret.

Om din app upptäcker några parkopplingsproblem kommer du att se enheter som listas med problem som är markerade i rött. Klicka på Info per problem om du vill ha mer information.