Przejdź do zdjęcia profilowego, wybierz pomoc > sprawdzanie kondycji , a następnie wybierz pozycję Diagnostyka u dołu okna.

Jeśli aplikacja wykryje jakiekolwiek problemy z parowaniem, zobaczysz urządzenia na liście z zaznaczonymi na czerwono problemami. Kliknij przycisk Informacje przez problem, aby uzyskać więcej informacji.

Przejdź do przycisku Pomoc > sprawdzanie kondycji , a następnie wybierz pozycję Diagnostyka u dołu okna.

Jeśli aplikacja wykryje jakiekolwiek problemy z parowaniem, zobaczysz urządzenia na liście z zaznaczonymi na czerwono problemami. Kliknij przycisk Informacje przez problem, aby uzyskać więcej informacji.