iPhone и iPad

1

На екрана "Настройки" под "Помощ" докоснете "За".

2

Докоснете Известия и откази от отговорност.

3

Докоснете една от следните опции, за да видите свързаното съдържание:

  • Известие за спешни номера
  • Известие за отворен код
  • Известие за отчитане на проблеми
  • Силно известие за шифроване
  • Използване и проследяване на грешки

Android

1

На екрана Настройки под Помощ докоснете За.

2

Докоснете Известия и откази от отговорност.

3

Докоснете една от следните опции, за да видите свързаното съдържание:

  • Известие за спешни номера
  • Известие за отворен код
  • Силно известие за шифроване
  • Използване и проследяване на грешки