iPhone i iPad

1

Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc dotknij opcji Informacje.

2

Dotknij pozycji Informacje i oświadczenia.

3

Dotknij jednej z następujących opcji, aby zobaczyć informacje na dany temat:

  • Informacje dotyczące numerów alarmowych
  • Informacje o licencjach open source
  • Informacje o raportowaniu problemów
  • Informacje o silnym szyfrowaniu
  • Śledzenie użytkowania i błędów

Android

1

Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc dotknij opcji Informacje.

2

Dotknij pozycji Informacje i oświadczenia.

3

Dotknij jednej z następujących opcji, aby zobaczyć informacje na dany temat:

  • Informacje dotyczące numerów alarmowych
  • Informacje o licencjach open source
  • Informacje o silnym szyfrowaniu
  • Śledzenie użytkowania i błędów