iPhone ו-iPad

1

במסך ההגדרות, בקטע עזרה, מקישים על אודות.

2

יש להקיש על הודעות ודרישות.

3

הקש על אחת מהאפשרויות הבאות כדי לראות את התוכן הקשור:

  • הודעה על מספר חירום
  • הודעת קוד פתוח
  • הודעת דיווח על בעיה
  • הודעת הצפנה חזקה
  • מעקב אחר שימוש ושגיאות

Android

1

במסך ההגדרות, בקטע עזרה, מקישים על אודות.

2

יש להקיש על הודעות ודרישות.

3

הקש על אחת מהאפשרויות הבאות כדי לראות את התוכן הקשור:

  • הודעה על מספר חירום
  • הודעת קוד פתוח
  • הודעת הצפנה חזקה
  • מעקב אחר שימוש ושגיאות