iPhone og iPad

1

Tryk på Om under Hjælp på skærmbilledet Indstillinger.

2

Tryk på Advisering og forbehold.

3

Tryk på en af følgende indstillinger for at se det pågældende indhold:

  • Advisering om nødopkaldsnr.
  • Advisering om Åben kilde
  • Advisering om problemrapport
  • Advisering om stærk kryptering
  • Sporing af brug og fejl

Android

1

Tryk på Om under Hjælp på skærmbilledet Indstillinger.

2

Tryk på Advisering og forbehold.

3

Tryk på en af følgende indstillinger for at se det pågældende indhold:

  • Advisering om nødopkaldsnr.
  • Advisering om Åben kilde
  • Advisering om stærk kryptering
  • Sporing af brug og fejl