iPhone і iPad

1.

На екрані Settings (Налаштування) у розділі Help (Довідка) торкніться About (Про).

2.

Торкніться Notices and Disclaimers (Повідомлення та застереження).

3.

Торкніться одного з наведених нижче варіантів, щоб переглянути пов 'язаний вміст.

  • Повідомлення про номер екстреної допомоги
  • Повідомлення з відкритим вихідним кодом
  • Повідомлення про проблему
  • Повідомлення про надійне шифрування
  • Використання та відстеження помилок

Android

1.

На екрані Settings (Налаштування) у розділі Help (Довідка) торкніться About (Про).

2.

Торкніться Notices and Disclaimers (Повідомлення та застереження).

3.

Торкніться одного з наведених нижче варіантів, щоб переглянути пов 'язаний вміст.

  • Повідомлення про номер екстреної допомоги
  • Повідомлення з відкритим вихідним кодом
  • Повідомлення про надійне шифрування
  • Використання та відстеження помилок