iPhone och iPad

1

Knacka på Om på skärmen Inställningar, under Hjälp.

2

Knacka på Meddelanden och friskrivningar.

3

Knacka på ett av följande alternativ för att visa relaterat innehåll:

  • Meddelande om nödnummer
  • Meddelande om Open Source
  • Meddelande om problemrapportering
  • Meddelande om stark kryptering
  • Användning och felspårning

Android

1

Knacka på Om på skärmen Inställningar, under Hjälp.

2

Knacka på Meddelanden och friskrivningar.

3

Knacka på ett av följande alternativ för att visa relaterat innehåll:

  • Meddelande om nödnummer
  • Meddelande om Open Source
  • Meddelande om stark kryptering
  • Användning och felspårning