iPhone og iPad

1

Under hjelp i skjerm bildet innstillinger trykker du på.

2

Trykk på meldinger og ansvars FRASKRIVELSER.

3

Trykk på ett av følgende alternativer for å se det relaterte innholdet:

  • Nød nummer varsel
  • Åpen kilde merknad
  • Problem rapporterings melding
  • Sterk krypterings merknad
  • Bruk og feil sporing

Android

1

Under hjelp i skjerm bildet innstillinger trykker du på.

2

Trykk på meldinger og ansvars FRASKRIVELSER.

3

Trykk på ett av følgende alternativer for å se det relaterte innholdet:

  • Nød nummer varsel
  • Åpen kilde merknad
  • Sterk krypterings merknad
  • Bruk og feil sporing