Регистрирайте се за едно или повече събития

Преди да започнете

Регистрирайте се за събитието Webex, на което искате да присъствате. Ако събитията са част от програма, можете да се регистрирате за няколко събития едновременно.

1

Влезте във вашия Webex сайт и изберете Webex Събития (класически) в левия панел.

2

Изберете заглавието на събитието или програмата и щракнете върху Регистриране.

3

Ако е необходима парола, въведете я, след което щракнете върху Подаване. Можете да намерите паролата в поканата за събитие.

4

На страницата за регистрация въведете необходимата информация, след което щракнете върху Подаване.

5

(По избор) Ако се появи страницата Информация за плащане, въведете всички приложими кодове за промоция.

6

Предоставете необходимата информация за плащане, ако има салдо, след което щракнете върху Подаване.

Ако хостът е изисквал идентификационен номер за регистрация за събитието, не забравяйте да запазите имейла за потвърждение на регистрацията. Ще трябва да въведете идентификационния номер при присъединяване към събитието.

Търсене на Webex събитие

Можете бързо да търсите и намирате събития на вашия Webex сайт. Показани са само събития, които са обозначени от хоста, които трябва да бъдат показани.

Влезте във вашия Webex сайт и изберете Webex Събития (класически) в левия панел.

Промяна на езиковата променлива, езика или часовата зона за вашия сайт

Можете да променяте предпочитанията си за Webex сайт по всяко време, включително езиковата променлива, езика и часовата зона. Ако имате потребителски акаунт, можете също да промените тези настройки в общия раздел на личните си предпочитания.


Когато влезете в webex сайта от браузъра на мобилното си устройство, часовата зона, която виждате, ще съответства на това, което сте задали в Предпочитания. Ако не сте влезли в профила си, часовата зона ще съответства на зададеното за webex сайта.

1

Влезте във вашия Webex сайт и изберете Webex Събития (класически) в левия панел.

2

Отидете на Настройване > предпочитания > Общи.

3

Направете промените си и кликнете върху Запазване.